website design software
Dla kablownictwa

Dla przemysłu kablowego oferujemy:

  • Wytłaczarki tworzywowe i do gumy
  • Głowice
  • Odciągi
  • Wanny chłodzące
  • Urządzenia zdawcze
  • Nawijarki i krążkarki
  • Skęcarki
  • Modernizację maszyn
  • Urządzenia pomocnicze
  • Inne urządzenia projektowane indywidualnie