website design software
Dokumentacja

Poza opracowywaniem dokumentacji dla celów własnych przygotowywujemy również dokumentację pozwalającą naszym klientom na uzyskanie zgodności z wymaganiami przepisów prawnych w szczególności z :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz.1228) wdrażającego dyrektywę 2006/42/WE

Spełnienie powyższych regulacji prawnych jest obligatoryjne dla maszyn i urządzeń wprowadzanych na rynek Wspólnoty Europejskiej, pozwala na oznakownie ich  znakiem CE bez czego ich sprzedaż i eksploatacja na obszarze WE jest niedopuszczalna.

Na zlecenie prowadzimy również różnego rodzaju analizy inżynierskie.